среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja plotki PCV na plot i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu gminie wyj��wszy wyjątkowe wypadki.

Budowa balaski plastikowe na plot i bramę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do urzędu nie licząc szczególnych wypadków.

Plot plastikowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma graniczącymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów przy drogach prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki plastikowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu winno określać formę ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu oraz planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do stawiania sztachety PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachetek potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest nieadekwatne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy planowane sztachetki plastykowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий