среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie kamienie ogrodzenie te pochodzą z różnych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż niekiedy mało wprawnym ślipiem z trudem je rozróżnić.

Chociaż głazy sztachety te są z odmiennych epok oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasem mało biegłym ślepiem trudno je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, prostej obróbce i względnie niskiej cenie. Występują w wielu obszarach Polski – piaskowiec najprościej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i też w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym kruszy bądź wstępnie obrabia, układa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przekazuje do miejsca budowy sztachetki plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak sklejony lepiszczem piach, którego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Podczas gdy lepiszczem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapnistym. Oprócz podstawy zlepiających występują tam także inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się kolor głazów na sztachety Winylowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa, przybierają one wtedy przeróżne atramenty czerwieni, brązu i zieleni. W przyrodzie ułożone są w warstwy o przeróżnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak potężnych złóż kroi się najogromniejsze bloki, używane dalej np. w rzeźbiarstwie. Uzyskane kamienie wolno także siekać na sześciany o symetrycznych kształtach, używane dalej w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno też je rozdzielać przy pomocy specjalistycznych klinów oraz dłut na cienkie, nietypowych obrysów kawałeczki. Służą do układania nawierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety z PCV wykorzystuje się także wapienie - skały aluwialne, powstałe z zebranych na dnie mórz a także jezior resztek organizmów żywych, najczęściej skorup małż a także ślimaków.

Przeważnie są w większym stopniu miękkie aniżeli piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz również mniej trwałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zachwalane na ploty z plastiku na plot i furtę ogrodzeniowa. Nadają się jednakże po największej części do stosowania w środku budynku, bo poddawane działaniu warunków atmosferycznych w mgnieniu oka matowieją. Wapienie można zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do aranżacji skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je także do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najodpowiedniej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od charakteru ogrodu i naszych zamiłowań forma kamiennych tafli może być różnorodny – od łamanych, nieregularnych, aż po pionowo skróconych prostokątów lub kwadratów. Murki oraz sztacheta z Winylu na plot i furtę ze sztachetek buduje się z kamieni różnorakiego konturu, złożonych na kamiennym bądź betonowym fundamencie. Jeżeli płot powstaje z fragmentów o nieproporcjonalnych układach, trzeba je odpowiednio łączyć tzn. tak, aby forma każdego kolejnego zespalał się z poprzedzającym. Żeby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe dziury w środku można wypełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się równie jak z cegły lub pustaków. Piaskowce oraz wapienie możemy wykorzystać też do budowy schodów, kominków ogrodowych i innych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce stosowane do konstrukcji ogrodzenia należą do głazów mało wytrzymałych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i ujemnych temperatur migiem niszczeją a także nabierają ciemnego koloru. Bez trudu obrastają też mchem i glonami. Można to udaremniać pokrywając pokrywę ogrodzenia ewentualnie rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy ścierać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, bo na kamieniu mogą zostać głębokie rysy. Wyspecjalizowane jednostki porządkują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego polerowania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pożądamy, aby kamienie na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий